زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.3 دقیقه

سوی آن سلطانِ خوبان الرحیل، سوی آن خورشیدِ جانان الرحیل

سوی آن سلطانِ خوبان الرحیل، سوی آن خورشیدِ جانان الرحیل

کاروانِ بس گران آهنگ کرد، هین سبکتر ای گرانان الرحیل  سوی آن دریای مردیّ و بقا مردوار ای مردمان هان الرحیل آفتابِ روی شه عالم گرفت صبح شد ای پاسبانان الرحیل همچو مرغانِ خلیلی سوی سرْ زانک بی‌ سر نیست سامان الرحیل  سوی اصل خویش […]

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.4 دقیقه

ما قحطیان تشنه و بسیارخواره‌ایم، بیچاره نیستیم که درمان و چاره‌ایم

ما قحطیان تشنه و بسیارخواره‌ایم، بیچاره نیستیم که درمان و چاره‌ایم

در بزمْ چون عَقار و گهِ رزم ذوالفقار، در شُکر همچو چَشمه و در صبر خاره‌ایم

ما پادشاهِ رشوت‌باره نبوده‌ایم، بل پاره‌دوزِ خرقۀ دل‌های پاره‌ایم

از ما مپوش راز که در سینۀ تو ایم وز ما مدزد دل که نَه ما دل فشاره‌ایم

ما آبِ قُلزمیم نهان گشته […]

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6.3 دقیقه

ای گوشِ من گرفته تویی چَشمِ روشنم، باغم چه می بری چو تویی باغ و گلشنم

ای گوشِ من گرفته تویی چَشمِ روشنم، باغم چه می بری چو تویی باغ و گلشنم

عمری‌ست کز عطای تو من طبل می‌خورم، در سایۀ لوای کرَم طبل می زنم

می مالم این دو چَشم که خواب است یا خیال، باور نمی‌کنم عجب ای دوست کاین منم

آری منم ولیک برون رفته از منی، چون ماهِ نو ز […]

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.7 دقیقه

هم به درد این درد را درمان کنم هم به صبر این کار را آسان کنم

هم به درد این درد را درمان کنم هم به صبر این کار را آسان کنم
یا برآرَم پایِ جان زین آب و گِل یا دل و جان وقفِ دلداران کنم
داغِ پروانه‌ستم از شمع الست، خدمت شمع همان سلطان کنم
عشق مهمان شد برِ این سوخته، یک دلی دارم پیَش قربان کنم
نفْس اگر چون گربه گوید که […]

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 2.9 دقیقه

با تو حیات و زندگی بی‌تو فنا و مردنا، زانک تو آفتابی و بی‌تو بوَد فسردنا

با تو حیات و زندگی بی ‌تو فنا و مردنا، زانک تو آفتابی و بی‌ تو بوَد فسردنا
خلق بر این بساط‌ها بر کفِ تو چو مهره‌ای، هم ز تو ماه گشتنا هم ز تو مهره بردنا
گفت دمم چه می‌دهی دم به تو من سپرده‌ام، من ز تو بی‌خبر نیَم در دمِ دم سپردنا
پیش به سجده […]